Αρχική Θεματολόγιο Τεχνολογία & Μαθηματικά Οι εφαπτομένες της έλλειψης με χρήση της μαθηματικής εφαρμογής GeoGebra

Οι εφαπτομένες της έλλειψης με χρήση της μαθηματικής εφαρμογής GeoGebra

Ιδέες για επίλυση προβλήματος κατεύθυνσης Β' Λυκείου από το σχολικό βιβλίο, με χρήση του λογισμικού GeoGebra

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
[... Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων
της έλλειψης 3x² + y² = 4, οι οποίες:
(i) είναι παράλληλες στην ευθεία y = -3x+1
(ii) είναι κάθετες στην ευθεία y = x/2
(iii) διέρχονται από το σημείο Μ(0,4) ...]

Άσκηση Α6/σελ.112 του σχολικού βιβλίου: Μαθηματικά Β' Τάξη Γενικού Λυκείου - Έκδοση 2009.

- Η προτεινόμενη λύση, παιδαγωγικά, δεν αντικαθιστά την κλασικώς διδασκόμενη.
- Πέρα από τα οποιαδήποτε λάθη λεκτικά ή προσέγγισης στη λύση, κατά την εγγραφή του video, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και να δημιουργήσουμε ιδέες για καλύτερες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Α.Θ.

 Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους