Αρχική Θεματολόγιο Μαθηματικά Εφαρμογές στις συντεταγμένες των διανυσμάτων.

Εφαρμογές στις συντεταγμένες των διανυσμάτων.

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο

Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου, σπουδαστές των ΕΠΑΛ.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές στη θεωρία, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας στην επίλυση θεμάτων που αναφέρονται στις συντεταγμένες των διανυσμάτων, πρόσθεση διανυσμάτων, πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα, μέτρο διανύσματος, μέσο διανύσματος και την παραλληλία των διανυσμάτων.


Οπτικοακουστικές εφαρμογές, στις εισαγωγικές έννοιες στα διανύσματα.

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Στις Συντεταγμένες Διανύσματος

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Στις πρόσθεση των διανυσμάτων και στον πολλαπλασιασμό αριθμού επί διάνυσμα, όταν γνωρίζουμε τις συντεταγμένες τους.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Στις πράξεις των διανυσμάτων.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Στο μέτρο (μήκος) διανύσματος, αν γνωρίζουμε τις συντεταγμένες του.

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Στο μέσο διανύσματος (ή μέσο τμήματος), αν γνωρίζουμε τις συντεταγμένες του.

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Στο μέσο και στο μέτρο διανύσματος.

7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Στις συνθήκες παραλληλίας διανυσμάτων, αν γνωρίζουμε τις συντεταγμένες τους.

Υπάρχουν λεκτικά λάθη στην παρουσίαση των εφαρμογών.
Α. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

 Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους