Αρχική Θεματολόγιο Μαθηματικά Βασικές εφαρμογές στην Παραβολή.

Βασικές εφαρμογές στην Παραβολή.

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λυκείου
Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου, σπουδαστές των ΕΠΑΛ.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας στην επίλυση βασικών θεμάτων της παραβολής  y2=2px ή x2=2py  π.χ. ορισμός, εξισώσεις, άξονες συμμετρίας, εφαπτομένες.


  1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Ορισμός της παραβολής
  2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Σχολιασμός των στοιχείων της παραβολής y2=2px ή x2=2py,  από τη γραφική της παράσταση, για τις θετικές ή αρνητικές τιμές του p
  3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Από βασικές εξισώσεις της παραβολής y2=2px ή x2=2py, φτιάχνουμε πρόχειρη παράσταση και βρίσκουμε εστία, διευθετούσα κ.λ.π.
  4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Βρίσκουμε την εξίσωση της παραβολής, αν γνωρίζουμε άλλα βασικά στοιχεία της, με βοήθεια τη χρήση πρόχειρης παράστασης
  5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Παραβολή διέρχεται από γνωστό σημείο του επιπέδου και έχει κορυφή την αρχή αξόνων. Ζητούνται εξίσωση, εστία διευθετούσα, εφαπτομένη, πρόχειρη παράσταση
  6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Βρίσκουμε την εξίσωση εφαπτομένης της παραβολής y2=2px, όταν είναι παράλληλη σε άλλη γνωστή ευθεία του επιπέδου
  7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Βρίσκουμε την εξίσωση εφαπτομένης της παραβολής y2=2px, όταν είναι κάθετη σε άλλη γνωστή ευθεία του επιπέδου
  8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Βρίσκουμε την εξίσωση εφαπτομένης της παραβολής x2=2py,  όταν διέρχεται από σημείο του επιπέδου που δεν είναι σημείο της παραβολής

Υπάρχουν λεκτικά λάθη
Αντώνης Θεοδωράκης

 

 

 Έχουμε 8 επισκέπτες συνδεδεμένους