Αρχική Θεματολόγιο Μαθηματικά Πράξεις στους ακέραιους αριθμούς

Πράξεις στους ακέραιους αριθμούς

Εκπαιδευτικό επίπεδο: ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης, σπουδαστές, όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν ευχέρεια στις πράξεις.


Τρόπος χρήσης: Από μία βάση ερωτήσεων, τυχαία επιλέγονται 20 για αξιολόγηση. Για να βαθμολογηθείτε, θα πρέπει μετά από κάθε απάντηση, να κάνετε "έλεγχο της απάντησής σας". Για καλύτερη επίδοση απαντήστε από μνήμης και αφήστε στο τέλος όσες ερωτήσεις πρέπει να επεξεργαστείτε στο σημειωματάριο σας. Κάθε φορά που επιλέγετε την εφαρμογή αξιολόγησης, εμφανίζεται διαφορετικό "πακέτο" ερωτήσεων. Θα πρέπει να επαναλάβετε πολλές φορές την εφαρμογή και να χρησιμοποιείτε πρόχειρο για επεξεργασία, όσο το δυνατό λιγότερο. Οι αρχάριοι στις πράξεις, καλύτερα να χρησιμοποιήσουν στην αρχή το pdf αρχείο της βάσης. Να το εκτυπώσουν και να επεξεργαστούν τις ερωτήσεις πριν χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση.
Διδακτικός σχεδιασμός: Δόθηκε βαρύτητα στα πρόσημα, ομόσημους - ετερόσημους αριθμούς, προτεραιότητες πράξεων και λιγότερο στο είδος των αριθμών. Η επιλογή των ακεραίων αριθμών στην αξιολόγηση αυτή στοχεύει," οι περισσότερες πράξεις να γίνουν με τη μνήμη", σε σύντομο χρόνο. Η αντικατάσταση των ακεραίων με πραγματικούς θα οδηγούσε την επεξεργασία των λύσεων πιθανά στο σημειωματάριο κάτι που θέλαμε να αποφύγουμε. Το Επίπεδο Α περιέχει 50 ερωτήσεις πρόσθεσης και απολύτων. Το Επίπεδο Β, περιέχει 100 ερωτήσεις πρόσθεσης, πολλαπλασιασμού και απολύτων καθώς και συνδυασμός αυτών. Στο επίπεδο αυτό, οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν σε προκαθορισμένο χρόνο.


ΕΠΙΠΕΔΟ Α
Αξιολόγηση στη πρόσθεση ακεραίων
.pdf αρχείο της βάσης αξιολόγησης περιέχει όλες τις ασκήσεις της βάσης των ερωτήσεων.

ΕΠΙΠΕΔΟ B
Αξιολόγηση στις πράξεις των ακεραίων αριθμών, με χρήση ιδιοτήτων. 
.pdf αρχείο της βάσης αξιολόγησης περιέχει όλες τις ασκήσεις της βάσης των ερωτήσεων.

DOWNLOAD πακέτου για χρήση σε υπολογιστή, (.exe αρχείο περίπου 600ΚΒ).


Για την εφαρμογή της αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε το JQuiz Hot Potatoes.

 Αντώνης Θεοδωράκης

 Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους