Αρχική Θεματολόγιο Μαθηματικά

Βασικές εκθετικές εξισώσεις, ανισώσεις και συστήματα εκθετικών εξισώσεων

 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λυκείου
Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου, σπουδαστές των ΕΠΑΛ.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας στην επίλυση βασικών θεμάτων στις εκθετικές εξισώσεις, ανισώσεις και συστήματα εκθετικών εξισώσεων.


Περισσότερα...

 

Βασικές εφαρμογές στην Παραβολή.

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λυκείου
Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου, σπουδαστές των ΕΠΑΛ.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας στην επίλυση βασικών θεμάτων της παραβολής  y2=2px ή x2=2py  π.χ. ορισμός, εξισώσεις, άξονες συμμετρίας, εφαπτομένες.

Περισσότερα...

 

Εφαρμογές στις συντεταγμένες των διανυσμάτων.

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο

Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου, σπουδαστές των ΕΠΑΛ.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές στη θεωρία, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας στην επίλυση θεμάτων που αναφέρονται στις συντεταγμένες των διανυσμάτων, πρόσθεση διανυσμάτων, πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα, μέτρο διανύσματος, μέσο διανύσματος και την παραλληλία των διανυσμάτων.

Περισσότερα...

 

Πρόσθεση - Αφαίρεση Διανυσμάτων (Τεχνικές)

Οπτικοακουστικό  υλικό κατάλληλο για μαθητές  γυμνασίου, μαθητές των ΕΠΑΛ. Αναφέρεται με 3- θέματα στις τεχνικές πρόσθεσης και αφαίρεσης διανυσμάτων και μία άσκηση διανυσμάτων, στο σχήμα του κανονικού εξαγώνου, για κατασκευή διανύσματος με προϋποθέσεις.


Περισσότερα...

 

Παραμετρικές Εξισώσεις στον κύκλο

Οπτικοακουστικό  υλικό κατάλληλο για μαθητές  κατεύθυνσης  β’ λυκείου. Αναφέρεται με 3- ασκήσεις στη διαχείριση των  παραμετρικών εξισώσεων του κύκλου.

Περισσότερα...

 
Περισσότερα Άρθρα...Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους