Αρχική Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνει την αποδοχή των παρακάτω όρων και προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση τους μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  • Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και τη γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού-ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η μερική ή η ολική αντιγραφή για εμπορικούς ή διαφημιστικούς λόγους.
  • Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων, που αποκτάται, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού-ιδιοκτήτη.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

  • Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει είτε ελεύθερα είτε με σύνδεση μελών. Στην δεύτερη περίπτωση, η ιδιότητά σας ως χρήστη αυτής της ιστοσελίδας είναι προσωπική για το άτομό σας και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την μοιράζεστε με κάποιο άλλο άτομο. Για να σας δοθεί ένα όνομα χρήστη και/ή ένας κωδικός πρόσβασης, πρέπει να είστε μαθητές καθώς και συνάδελφοι καθηγητές του δημιουργού-ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και συμφωνείτε ότι θα τα φυλάξετε με ασφάλεια και ως απόρρητα όπως και να ενημερώσετε τον δημιουργό-ιδιοκτήτη αμέσως μόλις διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού σας ονόματος χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.
  • Ελεύθεροι χρήστες αλλά και μέλη συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους Όρους αυτούς. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά σας έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της ιστοσελίδας και του δημιουργού-ιδιοκτήτη, συμφωνείτε να τον αποζημιώσετε  για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.
  • Ως χρήστης αυτής της ιστοσελίδας αναλαμβάνετε να μην ενεργείτε, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε. Να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου. Να ενημερώνετε άμεσα τον δημιουργό-ιδιοκτήτη σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Να ενημερώνετε άμεσα τον δημιουργό-ιδιοκτήτη σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής σας. Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία της εγγραφής σας διατηρούνται ενημερωμένα.
 Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους