Αρχική

Βασικές εφαρμογές στην έλλειψη

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λυκείου

Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας σε βασικές ασκήσεις της έλλειψης, που παρουσιάζει συμμετρία ως προς την αρχή των αξόνων.


Παίρνουμε ένα σχοινί μήκους μεγαλύτερο από το Ε'Ε. Στερεώνουμε τα άκρα του στο Ε' και στο Ε. Με ένα μολύβι (M) διατηρούμε το σχοινί τεντωμένο και γράφουμε καμπύλη, είναι η έλλειψη.

Περισσότερα...

 

Οι εφαπτομένες της έλλειψης με χρήση της μαθηματικής εφαρμογής GeoGebra

Ιδέες για επίλυση προβλήματος κατεύθυνσης Β' Λυκείου από το σχολικό βιβλίο, με χρήση του λογισμικού GeoGebra

Περισσότερα...

 

Βασικές εκθετικές εξισώσεις, ανισώσεις και συστήματα εκθετικών εξισώσεων

 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λυκείου
Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου, σπουδαστές των ΕΠΑΛ.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας στην επίλυση βασικών θεμάτων στις εκθετικές εξισώσεις, ανισώσεις και συστήματα εκθετικών εξισώσεων.


Περισσότερα...

 

Βασικές εφαρμογές στην Παραβολή.

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λυκείου
Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου, σπουδαστές των ΕΠΑΛ.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας στην επίλυση βασικών θεμάτων της παραβολής  y2=2px ή x2=2py  π.χ. ορισμός, εξισώσεις, άξονες συμμετρίας, εφαπτομένες.

Περισσότερα...

 

Εφαρμογές στις συντεταγμένες των διανυσμάτων.

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο

Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου, σπουδαστές των ΕΠΑΛ.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές στη θεωρία, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας στην επίλυση θεμάτων που αναφέρονται στις συντεταγμένες των διανυσμάτων, πρόσθεση διανυσμάτων, πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα, μέτρο διανύσματος, μέσο διανύσματος και την παραλληλία των διανυσμάτων.

Περισσότερα...

 
Περισσότερα Άρθρα...Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους